Zmluva o poskytnutí servisných služieb (SLA)

SLA sa typicky uzatvára s poskytovateľom servisu za účelom zabezpečenia funkčnosti a údržby digitálnych produktov. Obvykle sa v nej definuje požadovaný rozsah funkčnosti produktu, časové nároky na jeho údržbu a rýchlosť opráv incidentov. Tiež sa v nej rozdeľuje zodpovednosť za funkčnosť a údržbu produktu medzi objednávateľa a poskytovateľa servisu. Pripravili sme pre vás jej vzor.

Posted