Stanovy

Stanovy predstavujú ďalší zo základných dokumentov obchodnej spoločnosti (popri spoločenskej zmluve resp. zakladateľskej zmluve). V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným sa stanovy nevydávajú povinne, no v spoločenskej zmluve môže byť určené, že spoločnosť stanovy vydá. Tieto stanovy upravia vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie upravia niektoré záležitosti obsiahnuté v spoločenskej zmluve. V prípade akciovej spoločnosti sa stanovy vydávajú povinne zo zákona a zákon aj stanovuje ich podstatné náležitosti, ktoré musia obsahovať.

Posted