Broad-Based Weighted Average

Ide o bežný spôsob ochrany investorov proti riedeniu, hlavne pri down rounde. Cieľom je čiastočná kompenzácia skorých (early stage) investorov voči budúcim investičným kolám.

Posted