Deadlock

Ide o situáciu, kedy (z rôznych dôvodov) dôjde k zablokovaniu prijatia rozhodnutia v spoločnosti (zväčša kľúčového). Spoločníci/akcionári si môžu v SHA dohodnúť postup, ktorý uplatnia v prípade, ak dôjde k vzniku, alebo hrozbe vzniku takejto situácie.

Posted