Exit spoločnosti

Predaj svojich podielov zakladateľmi spoločnosti strategickému investorovi. Zakladatelia musia často po exite v spoločnosti zotrvať niekoľko rokov, aby zabezpečil kontinuitu.

Posted