Angel investor

Investor jednotlivec (často fyzická osoba), ktorý investície poskytuje typicky v prvých štádiách existencie startupu. Aj keď je to jednotlivec, je typicky v investovaní profesionál (na rozdiel od rodiny a priateľov ako investorov). Angel investori sa niekedy organizujú a združujú do skupín za účelom networkingu (napr. https://businessangels.sk)

Posted