VC fond (Venture Capital fond)

Najčastejší typ investora v startupovom prostredí. Team VC fondu je zložený z odborníkov na startupy – niekedy sú to bývalí zakladatelia startupov, alebo majú skúsenosti z finančníctva alebo z konkrétnej oblasti, v ktorej investujú. Poskytuje kapitál do základného imania alebo iných fondov startupu alebo konvertibilný úver. V oboch prípadoch fond získava podiel v startupe (v prípade konvertibilného úveru až v budúcnosti podľa dohodnutých podmienok).

Posted