Audit (Due Diligence)

Pojem sa v širšom zmysle používa pre právnu, finančnú a niekedy technologickú previerku spoločnosti pred väčšou obchodnou transakciou s touto spoločnosťou. Cieľom je identifikovať možné riziká. Je potrebné odlišovať od auditu vykonávaného v zmysle účtovných predpisov.

V kontexte investícií do startupov ide o proces primárne právneho auditu startupu, ktorý vykoná investor pred investíciou do konkrétneho startupu.

Posted