Prekleňovacie kolo financovania (Bridge Round Financing)

Financovanie poskytnuté investorom (často investorom, ktorý už do startupu investoval) na preklenutie určitého kratšieho obdobia, typicky do získania ďalšieho väčšieho investičného kola od ďalších investorov.

Posted