SEC

Securities and Exchange Commission (SEC) je nezávislý americký federálny vládny orgán zodpovedný za ochranu investorov a trhov s cennými papiermi v USA. SEC je v krypto oblasti pomerne aktívny, nakoľko už udelil vysoké pokuty (napr. pokutu 30 miliónov dolárov spoločnosti Blockchain Credit Partners, ktorá ponúkala a predávala security tokeny bez potrebnej registrácie). SEC sa zaoberá prevžne tým, či by konkrétny použitý token mal byť klasifikovaný ako security token a tak spĺňať povinnosti kladené na cenné papiere. To by znamenalo potrebu registrácie v SEC a splnenie ďalších požiadaviek.

Posted