Duševné vlastníctvo (Intellectual Property alebo IP)

„Majetok“ nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Zahŕňa autorské diela, ochranné známky, obchodné značky, vynálezy, patenty, úžitkové vzory, dizajny.

Posted