Key Performance Indicators (KPIs)

Sú ciele, ktorých naplnenie určuje hodnotenie úspechu projektu. Často sú vyjadrené číselne (výška príjmov, zisk) alebo percentuálne (medziročný nárast, trhový podiel).

Posted