Fiat

Termín používaný pre menu vydávanú vládou, ako napríklad EUR, GBP alebo USD.

Posted