Autorské dielo

Dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na mieru jeho dokončenia. Za autorské dielo sa nepovažuje myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, text právneho predpisu, úradné rozhodnutie a iné.

Posted