Valuácia startupu

Hodnota startupu kalkulovaná na základe špecificky dohodnutej kalkulácie. Na trhu existujú desiatky mutácií niekoľkých vzorcov kombinujúcich MRR, hrubú a operačnú maržu, zisk a pod.

Posted