MRR (Monthly Recurring Revenue)

Pravidelný mesačný príjem, obyčajne plynúci z mesačných predplatných (subscriptions). Ide o jednu z kľúčových investičných metrík.

Posted