Seed investícia

Po úvodnom (anjelskom) investičnom kole predstavuje “seed” v poradí druhé investičné kolo, do ktorého sa často zapájajú už aj VC fondy. Výška investície sa pohybuje od 50 tisíc EUR až do 1 milióna EUR.

Posted