Good Leaver/Bad Leaver

Označuje situáciu, v ktorej zakladateľ (alebo iný člen tímu) odchádza zo spoločnosti. Good leaver znamená, že zakladateľ odchádza v dobrom, bad leaver znamená, že odchádza z dôvodu porušenia svojej povinnosti.

Posted