MiCa

Nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) je návrh nariadenia, ktorý je súčasťou nového balíka Európskej komisie o digitálnych financiách. Predpis sa zameriava na vydávanie kryptoaktív a poskytovanie služieb v oblasti kryptoaktívi a má ambíciu zjednotiť právne predpisy týkajúce sa podnikania s kryptomenami v celej Európskej únii.

Cieľom balíka o digitálnych financiách je poskytnúť potrebnú jednoznačnosť a podporu pre krypto služby, avšak zároveň klásť dôraz na ochranu spotrebiteľov a finančnú stabilitu EU. Súčasťou balíka sú aj nové smernice EÚ v oblasti AML a návrhy na nový orgán EÚ zameraný na boj proti praniu špinavých peňazí.

Posted