Early-stage startup

Označenie startupu v jeho počiatočnom štádiu, ktoré typicky trvá 1 až 3 roky.

Posted