Term Sheet

Prípadne nazývaný letter of intent alebo memorandum of understanding. Ide o nezáväzný právny dokument, ktorý sa typicky podpisuje pred due diligence a prípravou úplnej investičnej dokumentácie (prípadne pred podpisom iných komplexných zmlúv), kde strany zhrnú a potvrdia si konsenzus na najdôležitejších obchodných podmienkach.

Posted