Zmluva o poskytnutí servisných služieb (SLA)

Pre zabezpečenie funkčnosti a údržby digitálnych produktov sa s poskytovateľom servisu uzatvára zmluva o poskytnutí servisných služieb (SLA).

Zmluva obvykle definuje požadovaný rozsah funkčnosti produktu, časové nároky na jeho údržbu a rýchlosť opráv incidentov a tiež rozdelí zodpovednosti za funkčnosť a údržbu digitálneho produktu medzi objednávateľa a poskytovateľa.

Vzor Jazyk Právo
Vzor
Smlouva o poskytování servisních služeb (.docx)
Jazyk
Český
Právo
CZ
Český CZ
Vzor
Zmluva o poskytnutí servisných služieb (.docx)
Jazyk
Slovenský
Právo
SK
Slovenský SK
Vzor
Service Level Agreement (.docx)
Jazyk
Anglický
Právo
SK
Anglický SK


Posted