Smlouva o poskytnutí servisních služeb (SLA)

SLA se typicky uzavírá s poskytovatelem servisu za účelem zajištění funkčnosti a údržby digitálních produktů. Obvykle se v ní definuje požadovaný rozsah funkčnosti produktu, časové nároky na jeho údržbu a rychlost oprav incidentů. Také se v ní rozděluje odpovědnost za funkčnost a údržbu produktu mezi objednatele a poskytovatele servisu. Připravili jsme pro vás její vzor.

Posted