Podiel

Majetková účasť spoločníka resp. akcionára na základnom imaní spoločnosti (v Česku – základním kapitálu). Niekedy nazývaná aj ekvita.

Posted