Právne informácie

Sparring Playbook pre vás pripravil Sparring. Obsah tohto Sparring Playbooku, vrátane poskytnutých vzorov, nie je právnou službou, nakoľko ide o všeobecné informácie a vzory, nie šité “na mieru” konkrétnej situácie. Ak si nie ste istí konkrétnym použitím vzoru alebo informácii uvedených na stránke vždy kontaktujte právnika, ktorý vám poskytne kvalifikované právne poradenstvo.

Sparring vám rád pomôže. Poskytuje právne služby v Slovenskej republike prostredníctvom Law & Tech s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 53 004 621, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 48484/V, a v Českej republike prostredníctvom Sparring s.r.o., advokátní kancelář, so sídlom Perlová 371/5, Staré Město, Praha 1, Česká republika, IČ 092 83 285, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 333808.