Agilný vývoj

Iteratívna metóda projektového manažmentu a softvérového vývoja, ktorá pomáha v dodávaní vyššej kvality v kratšom čase. Typicky sa veľký projekt rozdelí do niekoľko týždňových šprintov.

Posted