MVP (Minimum Viable Product)

Minimálny životaschopný produkt predstavuje prvú úroveň vývoja produktu, ktorý je možné uviesť na trh a otestovať jeho ekonomický potenciál. Túto úroveň často požadujú investori pred seed investíciou.

Posted