Web3

Súhrnný termín používaný pre novú generáciu internetu, ktorého hlavnými charakteristikami sú (i) decentralizácia, (ii) transparentnosť, voľnosť a otvorenosť zdieľania dát, spoločne s (iii)  prevodmi hodnôt a aktív priamo medzi užívateľmi a (iv) demokratizáciou vlastníctva v digitálnom prostredí.

Posted