Zabránenie straty hodnoty investície (Anti-dilution)

Ide o ustanovenie, ktoré chráni najmä investora, a to tým, že mu umožní zachovať si svoje percentuálne vlastníctvo spoločnosti nákupom obchodného podielu/akcií v primeranom rozsahu pri akomkoľvek budúcom zvyšovaní základného imania/budúcej emisie cenného papiera. Tým sa zabráni “riedeniu” percentuálneho vlastníctva investora v spoločnosti.

Posted