Výhradná licencia

Umožňuje nadobúdateľovi výhradnú (exkluzívnu) dispozíciu s predmetným duševným vlastníctvom. Pri udelení výhradnej licencie stráca nárok na dispozíciu aj samotný autor. Opakom je nevýhradná licencia.  

Posted