Down Round

Investičné kolo, v ktorom je cena za akciu (valuácia spoločnosti) menšia, ako bola v predchádzajúcom kole. Down round sa deje v prípade, ak sa spoločnosti nedarí a na svoju záchranu potrebuje získať ďalšie zdroje. Voči tomu sú dobre chránení predchádzajúci investori v rámci anti-dilution ustanovení. Pri downrounde sa najviac riedia zakladatelia.

Posted