Decentralizovaný produkt

Keď je produkt decentralizovaný, znamená to, že riadenie a rozhodovanie sa prenáša z centralizovaného subjektu (jednotlivca, organizácie) na distribuovanú sieť medzi členov siete (napr. ťažiari bitcoinového blockchainu).

Posted