Smart kontrakt

Smart kontrakt je zmluva, ktorá je samovykonateľná. Podmienky zmluvy sú vložené do distribuovanej, nemennej, decentralizovanej blockchain siete. Ak sú zadefinované podmienky splnené, v zmluve predpokladaný mechanizmus sa automaticky spustí (napr. výplata peňazí), a to bez potreby sprostredkovateľa.

Prostredníctvom smart kontraktu by teda mohla byť poskytnutá pôžička alebo prebehnúť výmena krpytomeny, a to bez toho, aby bolo nutné schválenie prostredníka (napr. banky alebo burzy).

Posted