ROI (Return of Investment)

Bod alebo očakávaný dátum návratnosti investície.

Posted