SMEs

Z anglického “small and medium enterprises”, predstavuje malé a stredné podniky.

Posted