Testing

Ide o fázu softvérového vývoja, v ktorej sa vytvorený softvér testuje pomocou manuálnych alebo automatických testov, ktorej cieľom je odhaliť vady a bugy.

Posted