Blockchain

Blockchain je forma DLT, ktorá má vo všeobecnosti tri základné časti: záznam (note), blok (block) a reťazec (chain). Note je záznam o transakcii, určité dáta vložené do ledgeru. Note je uložená v bloku, ktorý obsahuje aj časovú stopu a odkazy na nasledujúci blok. Vďaka tomuto prepojeniu sa bloky stávajú s vyžitím kryptografie nemennými a odolnými voči manipulácii. Spojením jednotlivých blokov dohromady vzniká reťazec (chain).

Nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia blockchainov sú aj takzvané kryptografické „hashe“. Kryptografické hashe sú zložité algoritmy, ktoré využívajú údaje z predchádzajúcich transakcií na generovanie jedinečného odtlačku dát (hash). Dokonca aj najmenšia zmena v blockchaine (aj jedna číslica) zmení hodnotu hashu.

Bloky sa pridávajú do reťazca na základe pravidiel systému nazývaného konsenzuálny algoritmus. Tento mechanizmus je súčasťou procesu, ktorý zabezpečuje synchronizáciu údajov v celej sieti, a pred doplnením ledgeru o nové bloky informácií vyžaduje schválenie konkrétnymi účastníkmi. Zmeny sa prostredníctvom internetu prejavia v priebehu niekoľkých minút, v niektorých prípadoch v priebehu niekoľkých sekúnd.

V istom zmysle je blockchain nemenným zdieľaným úložiskom informácií. To znamená, že strany môžu údajom dôverovať aj bez autority, ktorá by ich overovala.


Pre viac informácií si pozrite toto video.

Posted