Právny blog

Prinášame Vám najnovšie právne novinky, ako aj ďalšie články na biznisovo zaujímavé právne témy.

Legal

GDPR vs. CCPA

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a kalifornský zákon o ochrane spotrebiteľa z roku 2018 (ďalej len „CCPA“) majú rovnaký cieľ, a to zaručiť a poskytnúť adekvátnu ochranu fyzickým osobám v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Čítať celý článok
Legal

Konvertibilný úver vs. odkúpenie podielu (equity round)

Tradičným spôsobom vstupu do spoločnosti je nadobudnutie podielu. Tento vstup si vyžaduje prípravu rozsiahlejšej korporátnej dokumentácie, stojí viac a trvá dlhšie. Na druhej strane obe strany vedia, do čoho idú. Priamy vstup se využíva hlavne v neskorších investičných kolách (od Series A a ďalej). V CEE regióne sa často využíva tiež v angel rounde.

Čítať celý článok
Legal

Investičné kolá

Podľa štádia, v ktorom sa startup nachádza, môžeme rozlišovať 6 základných investičných kôl. Rôzni investori (vrátane VC fondov) sa obyčajne špecializujú na konkrétne štádia investícii (typicky skoré štádiá – Seed až Series A versus neskoré štádiá – od Series B). Medzi kolami nie sú jasne stanovené hranice, a preto sa môžu čiastočne prekrývať.

Čítať celý článok
Legal

Práca na čierno v SR

Nelegálna práca (práca na čierno) je práca, ktorá spĺňa kritériá závislej práce, je vykonávaná akoukoľvek osobou (napr. živnostníkom) pre podnikateľa alebo spoločnosť, avšak medzi takýmito osobami neexistuje žiaden zamestnanecký alebo iný pracovnoprávny vzťah (namiesto toho je uzavretá zmluva na základe občianskeho alebo obchodného práva).

Čítať celý článok

Vypočujte si aj náš právny podcast

Vypočujte si obsah Playbooku, kým budete na cestách. Savvy by Sparring odkrýva príbehy úspešných zakladateľov startupov, investorov a ďalších hráčov startupového ekosystému, ako aj právne výzvy, ktorým na ich ceste čelia.