Full Ratchet

Je to spôsob ochrany skorých (early stage) investorov voči riedeniu pri ďalších investičných kolách. Full ratchet kalkulácia zabraňuje skorým investorom v ďalšom riedení. Tento inštitút sa používa zriedkavo a len pri výnimočných okolnostiach.

Posted