Predkupné právo (Right of First Refusal)

V prípade, ak zamýšľa spoločník/akcionár previesť svoj obchodný podiel/akcie na tretiu osobu, majú ostatní spoločníci/akcionári právo, aby im bol prednostne, pred týmto predajom, zo strany predávajúceho spoločníka/akcionára ponúknutý obchodný podiel/akcie za rovnakú cenu, za akú sa má predať tretej osobe.

Posted