Cliff

Určuje minimálnu dobu (v horizonte rokov), počas ktorej musí pracovník pracovať pre startup na to, aby si pri odchode zo spoločnosti mohol ponechať vyvestovaný podiel, teda obchodný podiel alebo akcie. Ak pracovník odíde pred cliffom, stratí celý podiel. Účelom cliffu je zabrániť krátkodobým pracovníkom nadobudnúť podiel v spoločnosti. Po cliffe pracovníci podiel vestujú v mesačných alebo ročných intervaloch.

Posted