Autorské právo (Copyright)

Chráni dielo ako výsledok tvorivej duševnej činnosti fyzických osôb – autorov. Autorské právo sa zaoberá vzťahmi, ktoré vznikajú pri vytváraní a používaní autorských diel.

Posted