ESOP

Z anglického “employee stock ownership plan”, predstavuje pomenovanie časti ekvity, teda obchodných podielov alebo akcií, ktoré sú určené pre pracovníkov spoločnosti za ich dlhoročné úsilie.

Posted