Príspevok do kapitálového fondu

Na Slovensku nazývaný aj príspevok do OKF (ostatný kapitálový fond) v Česku “příplatek mimo základní kapitál”. Znamená spôsob, akým môže spoločník (zakladateľ) poskytnúť finančné prostriedky spoločnosti do ľubovoľnej výšky, pričom tieto prostriedky sa nepovažujú za zdaniteľný príjem.

Posted