Prevádzka

Ide o o efektívny (stabilný) a skutočný výkon činnosti v EÚ napr. prostredníctvom dcérskej spoločnosti, pobočky, prevádzkarne, ale aj jediným zástupcom.

Posted