Spoločenská zmluva (Memorandum of Association (MoA))

Spoločenská zmluva (resp. zakladateľská zmluva) je základným a zakladateľským dokumentom každej viacosobovej obchodnej spoločnosti. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným ide o spoločenskú zmluvu, v prípade akciovej spoločnosti (vrátane jednoduchej spoločnosti na akcie) ide o zakladateľskú zmluvu. Ak spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu (resp. zakladateľskú zmluvu) nahrádza zakladateľská listina.

Posted