Strategický investor

Väčšinou korporácia (banka, retailový predajca, mobilný operátor a pod.), ktorý okrem financií, má pre startup strategickú pridanú hodnotu spočívajúcu v klientoch, know-how alebo vlastnej produktovej komplementarity.

Posted