Kríza

Na Slovensku je spoločnosť v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania (tzn. vlastných zdrojov financovania obchodného majetku, riadok č. 25 v účtovnej závierke) a záväzkov (riadok č. 34 v účtovnej závierke) je menej ako 8 ku 100.

Posted