Technológia distribuovaného ledgera

Technológia distribuovaného ledgera (DLT) je databáza záznamov, ktoré neukladá ani nepotvrdzuje len jeden užívateľ, ale zapísanie záznamu závisí od konsenzu viacerých užívateľov. Aby bol tento konsenzus možný, séria uzlov na peer-to-peer sieti replikuje a ukladá vlastnú kópiu ledgera. Keď sa ledger zmení, každý uzol (node) hlasuje. V dôsledku toho je databáza distribuovaná. Jednou z hlavných výhod DLT je, že odstraňuje potrebu centralizovanej databázy riadenej jednou stranou. Každý užívateľ má časť kontroly nad uloženými dátami. Pre viac informácií si prečítajte článok od Krakena.

Posted