Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti združujúcim všetkých spoločníkov. Prijíma všetky dôležité rozhodnutia o spoločnosti a jej smerovaní.

Posted